ZLOČINY, 

KTERÉ DETEKUJEME, 

POSTIHUJEME A NAPRAVUJEME

NA ZÁKLADĚ ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, KTERÝ NOVĚ INKARNUJEME DO ZÁKONŮ ČESKÉ ZEMĚ.

ZLOČINY, KTERÉ DETEKUJEME, USVĚDČUJEME, ZACHYCUJEME A NAPRAVUJEME VE DVOU ŘÍŠÍCH:

ZLOČIN PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ (POPRAVY A POKUSY NA LIDECH A ZVÍŘATECH A S NIČENÍM MAJETKU)

STAVBA PSYCHOTRONICKÝCH DOMŮ NA VYHÁNĚNÍ LIDÍ Z MAJETKU A ZA ÚČELEM VRAŽDY

VÝROBA, PRODEJ A MONTÁŽ PSYCHOTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

ZLOČIN MENTÁLNÍ I FYZICKÉ A PSYCHOTRONICKÉ TORTURY

ZLOČIN HACKERSTVÍ

ZLOČIN EKONOMICKÉ LIKVIDACE V RÁMCI VADNÝCH SOUČASNÝCH ZÁKONŮ A NEDOSTATEČNÝCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ

DOMÁCÍ NÁSILÍ

SEXUÁLNÍ NAPADENÍ, KTERÉ JEŠTĚ NEVEDLO KE KONTUMACI, I TO, KTERÉ VEDLO. 

ZLOČIN NEPOSKYTNUTÍ POMOCI OCHRÁNCEM ZÁKONA A ZDRAVOTNÍKEM

ZLOČIN VYKRÁDÁNÍ A NIČENÍ MAJETKU PO MALÝCH ČÁSTECH

ZLOČIN SEXUÁLNÍHO ODCHÝLENÍ SE OD ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, SEXUÁLNÍHO SADISMU A SEXUÁLNÍ GOMORIE

ZLOČIN OBECNÉ GOMORIE 

ZLOČIN PRZNĚNÍ NÁRODNÍ HISTORIE

ZLOČINY NIČENÍ INTEGRITY OSOBNOSTI (MEDIÁLNÍ SADISMUS NAPŘÍKLAD)

ZLOČIN TRAVIČSTVÍ

ZLOČIN ZATAJENÍ HOMOSEXUALITY PŘED SŇATKEM SE ŽENOU

ZLOČIN PSYCHIATRICKÉHO SADISMU

ZLOČIN PAVĚDECKÉ LŽI, SADISMU A PORUŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A HIPPOKRATOVY PŘÍSAHY VE ZDRAVOTNICTVÍ.

ZLOČIN PRODUKCE A NABÍZENÍ ZÁMĚRNĚ VADNÉHO VÝROBKU POŠKOZUJÍCÍHO ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ A BYTOSTÍ BOŽÍCH

NÁBOŽENSKÉ ZLOČINY DISKRIMINACE A NESNÁŠENLIVOSTI A SOUDNÍ ŠARÍI A VYČLEŇOVÁNÍ Z KOLEKTIVU ZA SPOLEČENSKY ŘEŠITELNÉ PŘESTUPKY A PROBLÉMY

HISTORICKÉ ZLOČINY (NAPŘÍKLAD USILUJEME O ODŠKODNĚNÍ DĚTÍ KULAKŮ, KTERÉ NESMĚLY STUDOVAT, NEBO ŘÁDNÉ ODŠKODNĚNÍ A SANACE NA ZDRAVÍ POŠKOZENÝCH VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ, KTEŘÍ SI NÁSLEDKY VÁLEČNÉHO STRESU (PTSD) NEBO ZRANĚNÍ UVĚDOMILI AŽ POZDĚJI.)

ZLOČIN FALEŠNÉHO OTCOVSTVÍ A ZLOČIN ZATAJOVÁNÍ ADOPCÍ, ZLOČIN NEVĚRY. (OBELHANÁ OBĚŤ  JE NÁCHYLNÁ NA VADNÁ ROZHODNUTÍ, NEHODY, NEŠTĚSTÍ A ÚRAZY V DŮSLEDKU TĚCHTO LŽÍ. MŮŽE MÍT V DŮSLEDKU TÉTO LŽI I VADY INTUICE A SPRÁVNÉHO LIDSKÉHO INSTINKTU. MŮŽE DOSTAT MRTVICI. MŮŽE SE JÍ KAZIT ZRAK LEVÉHO OKA ZEJMÉNA ÚPLNĚ ZBYTEČNĚ A NEJDE TO LÉČIT BEZ PRAVDY V JEJÍM ŽIVOTĚ.)

ZLOČIN ZANEDBÁNÍ SPRÁVNÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

ZLOČIN FALEŠNÉHO SVĚDECTVÍ

ZLOČIN POŠKOZOVÁNÍ POVĚSTI

DEFINICE:

PSYCHOTRONICKÉ NÁSILÍ - ZPŮSOBENÍ MATERIÁLNÍ ÚJMY, BOLESTI, ŽALU ČI BEZNADĚJE, NEBO ZDRAVOTNÍHO PROBLÉMU ČI SMRTI SKRZE PSYCHOTRONICKÉ FAULPLASMOVÉ VOJENSKÉ ČI OSOBNÍ ZBRANĚ