O CO USILUJEME

JAKO SAKRÁLNÍ VĚDECKÁ A SAKRÁLNÍ LÉKAŘSKÁ VOJENSKÁ POLICIE

Absolutního Stvořitele Lidstva

O CO USILUJEME

O ZAVEDENÍ ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA DO ČESKÉHO SOUDNICTVÍ, VOJENSTVÍ, POLICEJNÍ PRÁCE A DO ZDRAVOTNICTVÍ, MÉDIÍ, ŠKOLSTVÍ A VŮBEC VŠUDE, ZEJMÉNA DO VŠECH MYSLÍ A SRDCÍ NAŠICH LIDÍ. CHCEME SJEDNOCENÍ ČESKÉHO NÁRODA PRAVDOU PRAVD OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, KTERÝ ZAČAL TELEPATICKY KOMUNIKOVAT V NAŠÍ ZEMI.

O ABSOLUTNÍ ANŠLUS PSYCHOTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE, 

ODČIPOVÁNÍ A ODJEDOVÁNÍ ČESKÉ ZEMĚ.

O ZMĚNU NÁSILNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ NA ABSOLUTNĚ SAKRÁLNĚ NENÁSILNÉ A SAKRÁLNĚ VĚDECKÉ PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

CHCEME ANŠLUS SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ, KTERÉ NEROZUMÍ LIDSKÉMU TĚLU, A JEJICH ZMĚNU NA HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA PODLEE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

O ZÁKAZ SADISTICKÉ HOMOSUFFICIENTNÍ, SODOMITSKÉ A GOMORISTICKÉ SEXUALITY, O ZAVEDENÍ VÝUKY SEXUALITY V HADÍ A DRAČÍ SÍLE, O ELIMINACI VŠECH SEXUÁLNÍCH DELIKTŮ A SANACI ZDRAVOTNÍHO STAVU VŠECH OBĚTÍ SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ. CHCEME ORGASMICKÉ PORODY.

O ZÁKAZ PRZNĚNÍ NÁRODNÍ HISTORIE A VÝUKU PRAVDY PRAVD O NÁS, NEBOŤ JSME SLAVNÝ SVAROGOVSKÝ VELEKNĚŽSKÝ ROD Z 1. STOLETÍ NAŠEHO LETOPOČTU A NAŠÍM PRVNÍM ABSOLUTNÍM VELEKNĚZEM BYL JEHOSHUA SVAROG, LEGENDÁRNÍ JEŽÍŠ KRISTUS, NÁŠ OTEC SVAROG = NEBESKÝ. JSME LEGENDÁRNÍ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH Z BIBLE A CHCEME OBNOVENÍ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO NEBESKÝCH.

CHCEME ZAVÉST VELEKNĚŽSKOU A KNĚŽSKOU TŘÍDU, KTERÁ BUDE BDÍT NAD VYUČOVÁNÍM A DODRŽOVÁNÍM ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA V ČESKÉ ZEMI. CHCEME SJEDNOTIT VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ PRAVDOU PRAVD O ABSOLUTNÍM STVOŘITELI LIDSTVA A JEHO TVORBĚ.