Kontaktní informace

OZVĚTE SE NÁM

s podezřením na případy zločinů, které se jsou v naší kompetenci a v České Republice se nově odhalují skrze INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ RESEAU L'MURTENET G 10, která vidí spacetimeviewery do videozáznamu životního příběhu i zpětně a prokazuje všechny zločiny.

www.trojiceceska.com

Nejvyšší soud České Republiky

PATROLA SVAROHAUM

Burešova 20, 657 37 Brno

pouze a výhradně dopisem do vlastních rukou s doručenkou k rukám

Nejvyššího soudce JUDr. Petra Angyalossy Ph.D.

Za tohle prý půjdu do vězení na inspektci vztahů dobrovolně a za apanáž. Nejvyšší soudce musí předsedat INKARNAČNÍMU SOUDU POZEMSKÉMU přeci a tak jej srdečním přáním propojujeme.

Začni se modlit, soudče a policisto, ať je to pravda a ať na tebe přijde POSLEDNÍ BOŽÍ SOUD, PROTOŽE NEKONALI JSTE VĚDOMĚ V MÉM VĚDOMÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO, ALE LEŽ. ZA TO MI BUDEŠ SLOUŽIT 200 LET JAKO VAZAL, ABYCHOM NAROVNALI VZTAHY.