JAK SE LIŠÍ

PATROLA SVAROHAUM

OD DŘÍVĚJŠÍCH POSTOJŮ A METOD POLICIE A JINÝCH ZÁCHRANÁŘŮ?

NEJDŮLEŽITĚJŠÍM FAKTOREM, PROČ JSME VZNIKLI, BYLA CELOSVĚTOVĚ NEGLEKTIVNÍ POLICIE A SOUDY, KTERÉ NECHRÁNILI OBĚTI URČITÝCH ZLOČINŮ, NA JEJICHŽ ZÁCHYTU VŮBEC NEMĚLI ZÁJEM PRACOVAT, NEMĚLI NA NĚ PROSTŘEDKY USVĚDČENÍ A OBĚTI ODMÍTALI A NÁSILÍM VOZILI DO SADISTICKÝCH BLÁZINCŮ, ABY SE JICH ZBAVILI. JEJICH VÝPOVĚDI OZNAČOVALI JAKO VÝPLOD CHORÉ MYSLI SCHIZOFRENIKŮ NEBO JE ODMÍTALI, ŽE JE NEUMÍ ŘEŠIT. ZLOČINCI ZNEUŽÍVALI SITUACE A OBĚTI ZÁMĚRNĚ OZNAČOVALI ZA BLÁZNY A POUŽÍVALI METODY JAK JE ZBLÁZNIT. 

JAK PRACUJEME JINAK NEŽ PŮVODNÍ POLICIE?

JSME BYSTROZRACÍ A POZNÁME OBĚŤ OD ZLOČINCE. NEPRACUJEME ZBYTEČNĚ, ABYCHOM UZAVÍRALI PŘÍPAD, ŽE TO NEJDE VYŘEŠIT NEBO ŽE JE TO TVRZENÍ PROTI TVRZENÍ. BEZPEČNĚ ČTEME VZHLED, TĚLNÍ GEJDAR A GRYF ZLOČINCŮ. BOŽÍ MLÝNY ZLOČINCE OZNAČUJÍ URČITÝMI RYSY. ČTEME JEJICH ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH A HLEDÁME V NĚM MOTIV. PROKAZUJEME VŠECHNA VĚCNÁ FAKTA.

MÁME NAD SEBOU BYSTROZRAKOU SPRAVEDLNOST L'MURTENETU.

ROZUMÍME MATRIXU A NEČINÍME NIC, CO BY NEBYLO SAKRÁLNĚ VĚDECKÉ. VYSVĚTLUJEME ZLOČINY A JEJICH VZNIK JINAK. NOVĚ DEFINUJEME POJMY V KRIMINALISTICE A UKAZUJEME NA TO JAK SKUTEČNĚ FUNGUJE ČLOVĚK.

ČTEME FAKTA ZE ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ OBĚTI I ZLOČINCE.

ODSTRAŇUJEME DŘÍVĚJŠÍ HŘÍCHY SOUDŮ A POLICIE A ZDRAVOTNÍKŮ:

VIZE BUDOUCNOSTI:

PROPOJUJEME RYCHLE POMOC SOUDU, POLICIE, VOJSKA, SAKRÁLNÍCH ZDRAVOTNÍKŮ A TERAPEUTŮ.

IHNED ZAJIŠŤUJEME SPRÁVNĚ ZDRAVOTNÍ STAV OBĚTI, DOSTÁVÁ PEVNOU NÁRUČ A TERAPEUTICKOU POMOC PŘI SVÝCH ÚZKOSTECH A DEPRESÍCH. NEZŮSTÁVÁ VYSTAVENA DALŠÍM ÚTOKŮM NAHLÁŠENÉHO ZLOČINCE. IHNED OBĚŤ ODDĚLUJEME OD NÁSILNÍKA. ZJIŠŤUJEME ROZSAH POŠKOZENÍ OBĚTI A NA ZÁKLADĚ DETAILNÍ ANALÝZY POSKYTUJEME IHNED POMOC, I FINANČNÍ. ODDĚLUJEME DOMÁCNOSTI, KDE BYLO NAHLÁŠENO DOMÁCÍ NÁSILÍ. ZNEMOŽŇUJEME EKONOMICKOU LIKVIDACI OBĚTI ZLOČINCEM.

CHÁPEME PROJEVY MUČENÉ OBĚTI A NEZNEMOŽŇUJEME JÍ BÝT V PROSTŘEDÍ, KDE JE JÍ NEJLÉPE. K NIČEMU OBĚŤ NENUTÍME. NEOMEZUJEME JÍ NA SVOBODÁCH A PRÁVECH JENOM PROTO, ŽE NENÍ PSYCHICKY V POŘÁDKU, COŽ JE NORMÁLNÍ PŘI NAPADENÍ ZLOČINEM. MUČENÁ OBĚŤ MÁ PRÁVO SE HROUTIT, PLAKAT, KŘIČET, NADÁVAT I BÝT AGRESÍVNÍ, NEBOŤ BYLA MUČENA. POMÁHÁME VŠEM A SNAŽÍME SE JIM ROZUMĚT A VYVÁDĚT JE Z JEJICH TÍŽIVÉ SITUACE. NEPONECHÁVÁME OBĚTI VE ZLOČINU, ALE DÁVÁME JIM IHNED ZÁKLADNÍ I VYŠŠÍ OCHRANU ÚMĚRNOU JEJICH VÝZNAMU PRO STÁT A NEBEZPEČÍ 

A PRACUJEME NA JEJICH PŘÍPADU AŽ DO ÚPLNÉHO VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLEM.

NEZDRŽUJEME VYŠETŘOVÁNÍ, TÝM OCHRANÁŘŮ SE VĚNUJE JEDINÉ OBĚTI AŽ DO ÚPLNÉHO VYŘEŠENÍ PŘÍPADU. NEPŘIJÍMÁME JINOU PRÁCI A POVOLÁVÁME POSILY, POKUD JE NAHLÁŠENÝCH PŘÍPADU HODNĚ. FORMU NAHLÁŠENÍ NEŘEŠÍME, VĚNUJEME SE KAŽDÉMU, KDO NAHLÁSÍ ZÁVAŽNÝ ZLOČIN NEBO PODEZŘENÍ NA NĚJ Z PŘÍZNAKŮ OBĚTI.

PŘÍZNAKY POŠKOZENÍ OBĚTI STUDUJEME DETAILNĚ. ŽÁDNÝ ZLOČIN, ANI TEN, PROTI KTERÉMU JSEM DOSUD NEMĚLI PROSTŘEDKY ANI STRATEGIE, S NÁMI NEZŮSTÁVÁ PŮSOBIT A NENÍ NEPOTRESTÁN.

PROVĚŘUJEME VŠECHNA OZNÁMENÍ A PRACUJEME NA OSVĚTĚ OBYVATELSTVA JAK MŮŽE NĚKTERÝM DRUHŮM ZLOČINŮ AKTIVNĚ ZABRÁNIT NEBO JE ZTĚŽOVAT A ZNEMOŽŇOVAT OSOBNĚ.

DO DOMOVŮ, KDE MÁME NAHLÁŠENO DOMÁCÍ NÁSILÍ, MONTUJEME POLICEJNÍ BEZPEČNOSTNÍ KAMERY NA STÁTNÍ NÁKLADY, KTERÉ PAK PLATÍ USVĚDČENÝ ZLOČINEC, NEBO TO MŮŽE ROVNOU VZDÁT A UŠETŘIT SI TREST.

ZLOČINCE ZACHYTÁVÁME A VYSLÝCHÁME CELÉ JEHO OKOLÍ, ABYCHOM ZJISTILI JEHO MORÁLNÍ PROFIL, POSTOJE, VŮLI, MOTIVY, DĚLÁME RYCHLÉ VOJENSKO-POLICEJNÍ ZÁTAHY PŘI PODEZŘENÍ NA NELEGÁLNÍ ZBRANĚ ČI JINÉ PROSTŘEDKY ZLOČINNOSTI. ZA NĚ SE NIKOMU NEOMLOUVÁME A VYDÁVÁME PROHLÁŠENÍ O NĚČÍ POVĚSTI.

VEDEME REJSTŘÍK OBČANŮ S JEJICH PROKÁZANÝMI ZLOČINY A ZPŮSOBY JEJICH NÁPRAVY, ABY MOHLI BÝT OČIŠTĚNI NA POVĚSTI.

NIKOHO NEPONECHÁVÁME V POŠKOZOVÁNÍ INTEGRITY JEHO OSOBNOSTI. IHNED ZASAHUJEME, POKUD SE JEDNÁ O VEŘEJNÉ POMLUVY. ZVYŠUJEME OCHRANU DAT VEŘEJNĚ PREZENTOVANÝCH A MAŽEME VŠECHNA, KTERÁ POŠKOZOVALA NĚČÍ POVĚST. PRACUJEME S MÉDII NA ZVYŠOVÁNÍ PRESTIŽE MEDIÁLNÍHO VYJADŘOVÁNÍ O OSOBNOSTECH ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH. ZVYŠUJEME ÚROVEŇ VZTAHŮ VE SPOLEČNOSTI NA VYSOCE MORÁLNÍ.

PRACUJEME S LIDMI POŠKOZENÝMI MENTÁLNÍMI JEDY A ROVNÁME JEJICH MYSL DO NORMY. VRACÍME SOUDNOST, SOUDNOST NEODEBÍRÁME. NAŠÍM CÍLEM JE NÁVRAT VŠECH OBČANŮ ČESTNĚ DO SPOLEČNOSTI, KTERÁ JE PŘIJÍMÁ.

ODHALUJEME VŠECHNA FALEŠNÁ SVĚDECTVÍ.

VEDEME SVĚDKY K ABSOLUTNĚ PŘESNÉMU VYJADŘOVÁNÍ OHLEDNĚ POPISOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ A VEDEME SOUDY A POLICIE I ZDRAVOTNÍKY K PŘESNÉMU ZÁPISU VYJÁDŘENÍ OBĚTI I POTENCIONÁLNÍHO ZLOČINCE. ODSTRAŇUJEME NEPŘESNOSTI VE VYJADŘOVÁNÍ, KTERÉ VEDOU DO VADNÉHO ÚSUDKU VYŠETŘOVATELE A SOUDCE. NEPŘIPOUŠTÍME ŽÁDNÉ CHYBY V POPISU SITUACE A VĚCNÝCH FAKTŮ. JINAK SE NELZE DOPÁTRAT PRAVDY PRAVD V JAKÉMKOLI PŘÍPADĚ.

VYUČUJEME SOUDCE, ZDRAVOTNÍKY A POLICISTY JAK SE SPRÁVNĚ VYJADŘOVAT DO SOUDNĚ KRIMINALISTICKÝCH SPISŮ A ZÁZNAMŮ O KLIENTECH, ABY NEDOCHÁZELO K NEPŘESNOSTEM A FALEŠNÝM ZÁVĚRŮM. VŠECHNA VYJÁDŘENÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENÁ I OBĚTÍ I ZLOČINCI I VYŠETŘOVATELI, KTEŘÍ ABSOLUTNĚ PŘESNĚ ZAPISUJÍ JEJICH MYŠLENKY.

BOŘÍME VŠECHNY MÝTY FALEŠNÝCH DIAGNÓZ A VŠECHNY LÉČÍME AŽ DO ÚPLNÉHO VYLÉČENÍ. NIKOHO NEDISKRIMINUJEME, POKUD MĚL VYTVOŘENOU NĚJAKOU PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZU. BDÍME NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, NAD HIPPOKRATOVOU PŘÍSAHOU - ZEJMÉNA "NEPODÁŠ JED A NEBUDEŠ NABÁDAT K JEHO UŽÍVÁNÍ" A NAD PRAVDOU A LŽÍ V POPISECH SITUACE.

UČÍME VYŠETŘOVATELE I ZDRAVOTNÍKY ČÍST TĚLNÍ GEJDAR A GRYF ZLOČINCE A PROJEVY TĚLA OBĚTI.