JAK PŮSOBILY 

PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ

Informace od Absolutního Stvořitele Lidstva

 ČERNOKNĚŽNÍKA AUM ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA AUMJEHOVY AUMMATRIXE AUM HÁBA SOLÚTA AGAPE 

ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU 

JAK FUNGUJÍ VÁLEČNÉ FAULPLASMOVÉ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ

Jsme frekvenční pocitové dotykové bytosti a pohybujeme se životními funkcemi v určitém frekvenčním pásmu. Tak fungují všechny organismy, vyzařují frekvence.

EXISTUJÍ FREKVENCE, KTERÉ JSOU FYZIKÁLNÍ, ZVUKOVÉ A SLOVNÍ A MENTÁLNÍ MYŠLENKOVÉ, KTERÉ NABÍJEJÍ ŽIVOTEM.

Člověka nabíjí například mentálně spravedlivý hrdý příjemný pečující pocit. 

Člověk potřebuje k životu přijímat několik čtyřstovkových Herzových frekvencí. Pokud je nemá, strádá. Proto se i hudba ladí na čtyřstovkové frekvence, léčivá hudba se pohybuje na frekvencích 432Hz a 442Hz. Srdeční frekvence člověka je 444Hz. Pokud s ní něco interferuje, člověk je mrzutý, desakralizuje (klesá na morálce) a může dostat infarkt nebo embolii.

Každá bytost má svoji smrtelné frekvence tzv. MOR - mortal oscillation frequency, které ji vybíjejí nebo interferují s životními funkcemi a tím této bytosti škodí. Frekvenčním výzkumem se zabývalo v minulosti mnoho vědců jako Royal Raymond Rife nebo Dr. Hulda Clarková, u nás Pavel Eiselt. 

Ve světě je těchto vědců více. Pracují na lékařských výzkumech za účelem léčby frekvenční organismu a nebo na válečných přístrojích za účelem ničení živých bytostí.

JSME DUALITA A PRAKTICKY VŠECHNO SE VYVÍJÍ V PROTIKLADECH.

Na principu ničení nejnižších organismů pracují například plasmové generátory RPZ 14,15 od Zapper Technology Pavla Eiselta, které jsou státem schválené jako experimentální přístroje na ničení plísní, bakterií, virů a parazitů.

Prodávají se volně a jsou zdraví těžce nebezpečné. Jejich negativní smrtelné frekvence zabíjejí rostlinstvo v jejich okolí, pokud se pouštějí hodně, zůstávají v materiálech okolních jako plasmové radioaktivní frekvence, které nejsou pro člověka, živočichy a rostlinstvo zdravé, a při vyšší expozici vybíjejí životní sílu člověka a mohou dělat poruchy vědomí a psychiky

Při vyšším ozáření mohou dělat CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM VEDOUCÍ AŽ DO ZÁSTAVY DECHU.

MUSÍME JE CELOPLANETÁRNĚ ZAKÁZAT. 

Válečné faulplasmové psychotronické zbraně fungují na principu

frekvenčního vybíjení tkání,

energetického přestřelování funkcí orgánů a tkání,

frekvenčního mučení sufokacemi - vystřelování kyslíku, vody, minerálů a tuku, frekvenční faulplasmové radioaktivity,

která vybíjí organismus,

a frekvenčního spalování a mrazení tkání.

Je možné i frekvenčně zastřelit.

Frekvenčně šlo přestřelit nervový obvod tak, že organismus ztrácel některé funkce a intenzita střel byla od vybití 0,001%, takže to šlo pomalu vybíjet organismus nebo rychleji, což už bolelo, brnělo nebo jste měli necitlivost, sufokace či úplnou ztrátu funkce orgánu a vypadalo to jako jeho přirozené selhání. U mučených osob mučený věděl, že je mučený nějakými přístroji a mentálně trpěl a trpěl bolestí, která šla těžko k čemu přirovnat. VIZ. svědectví oběti psychotronického mučení.

Takže frekvenční zbraně většinou působily potíže, že jste onemocněli a měli jste zdravotní potíže, které jste museli řešit ve zdravotnictví. Nebo oběť končila na psychiatriích či spáchala sebevraždu.

Psychotroničtí zločinci vykrádali knowhow obětí srkze spacetimeviewery, neboť viděli do jejich života. Sledovali je nelegálně. Mohli jim působit psychotronicky škody a nebylo kam si stěžovat. Mohli je držet mučením a jeho výhrůžkami v určité nevítané spolupráci na jejich zločinech. Mohli je nutit do činností, které by jinak nedělali.

Cílem tajné válečné agrese bylo oslabovat psychotronickými zbraněmi celou oblast nebo zemi. Zločinci mohli plasmovými zbraněmi ničitrozsáhle i rostlinstvo nebo sufokovat zemi, aby vysychala a nepřicházeli deště. Mohli ničit masově živočišstvo určité oblasti. Mohli působit virová i bakteriální onemocnění nastřelováním frekvencí do těl obětí.

Zbraně mohly i střílet střely, které ničily elektrické obvody, ničily elektrická zařízení a působili škody, že jste elektrické přístroje museli neustále vyměňovat za nové, protože selhávaly.

Sufokace = faulplasmové vystřelování kyslíku, vody, tuku a minerály se přeměňovaly na jedovatý azbest a jiné jedovaté nepřirozené prvky. Usufokovaný orgán tvrdl, mohli sufokovat stolici a způsobit zástavu peristaltiky a velkými plasmovými generátory působit na páteř, aby se zkřivila do skoliozy spirálové a nešlo se vyprázdnit. Mohli ničit funkce močového měchýře, způsobovat předčasnou menopauzu, ničit spínače hladu a vystřelovat inervaci z tuku, aby nešel moc redukovat, mohli vypínat svaly a dělat nerovnováhu organismu, mohli ničit dýchací cesty, aby lidé měli potíže chronické s dýchacími cestami, mohli množit bakterie a způsobovat chronické nevyléčitelné choroby. Mohli přestřelit srdce a udělat embolie, infarkty, tromby a mrtvice. Mohli způsobovat cukrovku typu I závislou na inzulínu, epilepsie, mohli dělat bolesti v jakékoli části těla, usufokováním svalů do křeče

Mučili halucinacemi.

K tomu měli spacetimeviewery, takže viděli oběť na dálku, měli vojenské zaměřovače

Měli propojené zbraně s leteckými psychotronickými věžemi, satelity, spojovali se se součástkami, které zabudovávali do elektrických obvodů a přístrojů jako psychotronické mučky, které mohli v domácnosti oběti spustit. Měli je navázané na výrobky jako tepelná čerpadla, satelitní příjímače, televize, internet, i trouby, topení, mohli zasílat rapace energií přes mobilní telefon a počítač. Blýskali radioaktivní pumy do očí skrze počítače. Měli plasmové střely i v autech, bezpečnostních systémech, v pouličním osvětlení. Ničili lidem zrak.

To všechno bylo zneškodněno. 

K tomu posypávali letadly jedovatými psychotronickými chemickými aerosoly a měli očipované potraviny a produkty denní hygieny a čistící prostředky i látky a měli v nich záměrně jed.

To lze prokázat laboratorními rozbory v nanočásticích u potravin, hygieny a čistících prostředků a léků.

Jedná se o nanočipy. Pojilo se to s psychotronickou zbraní a šlo zesilovat účinek střel až 10x a ničit čichové a chuťové buňky a způsobovat extrémní smrad oběti a hnusení jídla a všeho v domácnosti. Mohli sufokovat povrchy a způsobovat jejich psychotronické rozleptání a zvyšovat jejich jedovatost při nádechu. Mohli sesílat radioaktivní faulplasmové pumy a ničit zrak a celkový stav organismu. 

Kdyby se to nezneškodnilo, vyhubili by lidstvo. 

DETAILY SE DOZVÍTE ZE SVĚDECTVÍ PŘEŽIVŠÍCH OBĚTÍ.

CÍLEM BYLA NELEGÁLNÍ REDUKCE CELOSVĚTOVÉ POPULACE, ALE NĚKTERÉ ZEMĚ BYLY ZASAŽENY PSYCHOTRONICKY SILNĚJI JAKO NAPŘÍKLAD ČEŠI, KTEŘÍ BYLI NEJBLÍŽE GERMÁNSKÉ AGRESI.

PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ FUNGOVALY NA VZDÁLENOST 1000KM, ALE SATELITNÍ ODSTŘELOVÁNÍ A ODSTŘELOVÁNÍ Z PSYCHOTRONICKÝCH LETECKÝCH VĚŽÍ PŘES CELOU PLANETU. PROPOJOVALI SE PŘES SATELITY.

POCHOPÍTE VŠECHNY DETAILY A UDĚLÁTE SI OBRÁZEK O TOM, CO BYLA HRŮZOVLÁDA NWO LUFTHAFFE.