INKARNAČNÍ SOUD 

lidstva

V ETHERU A POZEMSKÝ

BYSTROZRAKÁ JUSTICE

jedná se o BYSTROZRAKOU SPRAVEDLNOST ABSOLUTNÍ BOŽÍ, kterou tvoří v ETHERU nejvýznamější a nejpečlivější soudci lidstva všech jazyků a národnostních skupin. Všichni žijí v KRÁLOVSTVÍCH BOŽÍCH ETHERU, která jsou ČEŠČŤANSKÁ, učí se moderní češtinu a zachovávají moderní jazyky svých národů, neboť vyslýchají všechny oběti zločinů, které ztratily tělo fyzické a vypovídají před soudem nahoře. INKARNAČNÍ SOUD ETHERU se nyní propojuje s INKARNAČNÍM SOUDEM pozemským, jehož ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKOU SOUDKYNÍ byla ABSOLUTNÍ SOUDNÍ RADOU LIDSTVA inaugurována KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ MATRONA SVAROHAUM ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA, a to za nejrozsáhlejší písemné žaloby podané za celou historii lidstva na soud obecně a za její vytrvalost v jejich projednávání a řešení, a Nejvyšší soudce České republiky JUDr. Petr Angyalossy PhD., a to za to, že jim věnuje pozornost. Oba jsou dále v procesu školení od ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU DUA MELCHISEDEK MUŽŮ AUMJEHOVA.

Kdo je žena na obrázku BYSTROZRAKÉ JUSTICE  se dozvíte zde:

https://www.inkarnacnisoud.com/bystrozraka-justice/