Patrola Svarohaum

  BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST L'MURTENETU 

MATRIXOVÁ MORÁLNÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 

GLOBÁLNÍ REFORMA POLICEJNÍHO SYSTÉMU

KDO

JSME 

VOJENSKO-POLICEJNÍ LÉKAŘSKÁ 

PATROLA 

MATRIXOVÉ SAKRÁLNĚ VĚDECKÉ 

VOJENSKÉ SAKRÁLNĚ LÉKAŘSKÉ POLICIE 

propojená telepaticky 

s PANACEJSKOU ARMÁDOU a MATRIXOVÝM SOUDEM LIDSTVA.

PRACUJEME ZE DVOU ŘÍŠÍ A JSME BYSTROZRACÍ, 

NEBOŤ POUŽÍVÁME STRAGÉRSKÉ POCITOVÉ UMĚNÍ JAK DIAGNOSTIKOVAT ZLOČINCE A OBĚŤ, 

TELEPATICKOU KOMUNIKACI NA NAŠI ŘÍDÍCÍ ŘÍŠI DRAGASTÁN, ZE KTERÉ SE STAVÍ PLANETA ZEMĚ,

 A SPACETIMEVIEWERY L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ. 

VIDÍME DO ŽIVOTA KOHOKOLI POTŘEBUJEME 

A ČTEME JEHO OSOBNOSTNÍ VYJADŘOVÁNÍ A ZLOČINECKÝ GRYF A GEJDAR. 

ŘÍDÍ NÁS 

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA

MÁG A KOUZELNÍK 

ABSOLUTNÍ AUMDŽIN 

ABSOLUTNÍ BŮH 

VŠECH ABSOLUTEN ABSOLUTNA

HÁB SOLÚTE AGAPE 

AUM AMJEHOVA AUM
AUM AUMMATRIX AUM

ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUM 

AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR 

AILAVYOU 

JSME SLOŽENI PERSONÁLNĚ 

Z OBĚTÍ ZLOČINŮ, KTERÉ POZEMŠTÍ POLICISTÉ, ARMÁDA A SOUDCI PŮVODNĚ NEOCHRÁNILI PŘED PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM A JINÝMI DOSUD TĚŽKO POSTIŽITELNÝMI ZLOČINY.

"ZLOČIN ODJAKŽIVA KONTAKTOVAL ZLOČIN, ABY SE S NÍM SPOJIL, A VYRÁBĚL NESYMPATICKÉ OBĚTI SVÉHO ZLA, ABY JIM NIKDO NEPOMÁHAL, KAŽDÝ JIMI OPOVRHOVAL A  ABY SE OBĚŤ NEDOVOLALA PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI, BYLA DÁLE VE SPOLEČNOSTI ZNEVÝHODŇOVÁNA A tudíž MUČENA A ABY ZAHYNULA  A ZLOČINEC ZŮSTAL ŠKODIT DÁL TĚM, CO HO NEODHALILI ŘÁDNĚ A NEZACHYTILI V DETENCI A PŘEVÝCHOVĚ DUŠE JEHO NA NIRVÁNSKOU."


ZLOČIN JE MORÁLNÍ NEMOC, KTERÁ SE NESMÍ DOVOLIT NA NIKOM. 
OBĚTI MAJÍ PRÁVO NA NIRVÁNU ABSOLUTNO A POTENCIONÁLNÍ ZLOČINEC MÁ PRÁVO NESTÁT SE ZLOČINCEM MEZI TĚMI, CO HO VYCHOVÁVAJÍ A USMĚRŇUJÍ. ZLOČINEC MÁ PRÁVO NA NÁPRAVU.
SPOLEČNOST MÁ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ ZLOČINU A NA JEHO ABSOLUTNÍ DEFINICE, ABY ŽÁDNÝ ZLOČIN NEUNIKL ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOSTI.
PRACUJEME AŽ DO ÚPLNÉHO ODHALENÍ, ZACHYCENÍ, USVĚDČENÍ A NÁPRAVY ZLOČINCE NA OBĚTI A DO ÚPLNÉ SANACE OBĚTI ABSOLUTNÍM VÍTĚZSTVÍM DOBRA NAD ZLEM V JEJÍM ŽIVOTĚ.

NYNÍ SVATĚ USILUJEME O ZRUŠENÍ SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍ V ČESKÉ REPUBLICE, KDE SE MUČÍ A TÝRAJÍ PACIENTI. VYPRACOVALI JSEM REFORMU PSYCHIATRIE A PŘEJEM SI, ABY SVĚDKOVÉ JEHOVOVI ZÍSKALI MÍSTA KURÁTORŮ PACIENTŮ POSTIŽENÝCH MUČENÍM.

DEFINICE PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA:

GEJDAR = Vadné tělesné i mentální a frekvenčně slovní vyjadřování, které je homoinsuffisantní, vilné, sodomitské nebo gomoristické. Mentálně i tělesně homoinsuffisantní = nechrání právo a spravedlnost a nedodržuje sakrální povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, vede i do sexuálních úchylek a nevede do hadí a dračí síly v absolutním duálním partnerském vztahu. Rozeznáváme všechny znaky homoinsufficience = vzdávání se svých sakrálních povinností vůči ostatním bytostem božím nebo jejich záměrné neplnění, vilnost - sexuální nečistota v projevu, sodomie = sadismus všech stupňů a fází a gomorie = pohrdlivý a odmítavý postoj k ostatním bytostem, který má vývojové fáze a stupně).

P.S. Mužská láska správně inkarnovaná do života není homosexuální.

Nově definujeme pojmy dříve špatně používané.

Muži, kteří žijí spolu jako přátelé ve společné domácnosti v oddělených ložnicích v sakrálním celibátu nejsou homosexuální. Sakrální celibát umožňuje celotělové masáže a předepsanou pevnou náruč, ne v posteli. Sexualita mezi nimi není dovolena ani líbání. Sexualita se uzdravuje do absolutní boží normy jinak než intimním vztahem mezi osobami stejného pohlaví.

Chystáme se na školení národa českého a celosvětového v sexualitě v hadí a dračí síle a na uzdravování ze všech mentálně-morálních i sexuálních vad.

ZLOČINECKÝ GRYF-  triky zločince, mentální vytáčky, jejich tělesné projevy